Samtaler

Luftfartsbranchen er ofte kendetegnet ved et psykisk arbejdsmiljø, der stiller høje krav til fleksibilitet og som indebærer et højt arbejdstempo, svære tidsfrister, uventede opgaver, at måtte stå til rådighed uden for normal arbejdstid, overarbejde og bekym-ringer om at miste job eller nuværende timeantal/vagtrytme, fx i forbindelse med Coronakrisen. Udfordringer med søvn og træthed grundet skiftende arbejdstider er også et grundvilkår. 


Hvis du som ansat i luftfartsbranchen oplever stress- eller belastningssymptomer kan det være en god ide at konsultere psykolog, før du får mentale og fysiske helbredsfølger af mere kronisk karakter.  

Tilskud

Flyvepsykologisk Praksis har ikke over-enskomst med Danske Regioner og modtager derfor ikke lægehenvisninger. Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, har du mulighed for at få tilskud på 300 kr. pr. samtale, hvis du er medlem af gruppe 1, 2 eller 5.

 

Hvis du har en sundhedsforsikring, fx via dit arbejde, eller hvis din partner har en sundhedsforsikring, kan du kontakte forsikringsselskabet for at høre, om de helt eller delvist dækker dine udgifter til psykologsamtaler. Det samme gælder, hvis du har private forsikringer eller er medlem af en pensionskasse.

Afbud & Betaling

Hvis du bliver forhindret i at møde til en aftale, bedes du give besked hurtigst muligt på telefon eller mail. Ved afbud senere end 24 timer inden din aftale, opkræves der fuldt honorar.


Pris for individuel psykologsamtale

(50 min) er 975 kr. 


Du kan betale med kontanter eller MobilePay.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes